Seotud tooted


Eesti keeles

Tuletõrjeveemahuteid kasutatakse tulekahju puhuks veevarustussüsteemides suurte veehulkade hoidmiseks.
Meie klientidele on kättesaadavad tuletõrjeveemahutid nii maapealses kui ka maa-aluses teostuses.
Meie tuletõrjeveemahutid vastavad EU standardile prEN 976-1.

Tuletõrjevee mahutid

 
edge team oü