Küsi meilt

(+372) 53501696

Septikud, biopuhastid või mahutid, millist valida?

septikud

Reovee kohtkäitluse jaoks on mitu võimalust: mahutid, septikud või omapuhasti ehk biopuhastid. Kui Teil puudub ühendus ühisveevärgiga on oluline, et reovesi ei reostaks loodust ja saasteained ei satuks pinna- ega põhjavette. 

Anname teile ülevaate, mis vahe on septikul, biopuhastil ja mahutil ning millisesse majapidamisse need sobivad.

Septikud

Septik on suhteliselt hooldusvaba ja tema ülesandeks on eraldada ja setitada reovees olev hõljum. Tahked osad settivad mahuti põhja, toimub anaeroobne lagundamisprotsess ja sete hüdrolüüsib osaliselt. Läbides septiku juhitakse heitveed, millest on eraldunud hõljum ja sete, kas imb- või filterväljakule. Kohtades, kus põhjavesi on kaitsmata, ei lubata tihti septikut paigaldada.  

Seda, kas Teie eramu piirkonnas on lubatud puhastatud reovett immutada, saab täpsustada kohalikust omavalitsusest.

2 m³ sobib kliendile, kelle majapidamises elab 2-3 inimest.
3 m³ sobib kliendile, kelle majapidamises elab 3-5 inimest.
4 m³ sobib kliendile, kelle majapidamises elab 5-8 inimest.

septikud

Mahutid

Kui septiku paigaldamine osutub võimatuks, siis on võimalus paigaldada kogumismahuti. Heitvete loomulik imbumine pinnasesse on kõige tavalisem ja üldjuhul ka kõige tõhusam viis heitveest vabanemisel. Sellise meetodi kasutamine sõltub pinnase suutlikkusest heitvett vastu võtta. Heitvete puhastamise lõppetapp leiab aset vahetult imbväljaku killustiku kihis ja seda ümbritsevas pinnases.

Kogumismahuti sobib neile, kes ei tarbi palju vett. Arvestama peab, et kui septikut tühjendatakse kord aastas u 2–3m3 võrra, siis mahutit keskmiselt kord kuus 5–10 m3 võrra.

Nende eelis on see, et neid lubatakse kasutada ka tiheasustusaladel. Põhiliselt kasutatakse mahuteid eramutes, suvilates ja tööstushoonetes. Klaasplastist mahutid on vastupidavad keskkonnamõjutustele ja õige paigalduse korral on garanteeritud ka nende pikk eluiga. Mahuti valimisel on oluline teada tekkiva heitvee hulka. Keskmiselt tekib 9 m³ reovett kvartalis inimese kohta. Mahuteid on võimalik kasutada ka tuletõrje- või vihmavee hoidmiseks.

mahutid

Biopuhasti

Septikus ei toimu orgaanilise aine lagundamise kontrollitud protsessi, seega on biopuhastist väljuv vesi oluliselt puhtam võrreldes septikust väljuva veega. Biopuhastit kasutatakse elu- ja olmeruumide reo- ja heitvee puhastamiseks.

Vee puhastamine bioreaktorsüsteemides toimub tänu mitmesuguste mikroorganismide elutegevusele puhastatavas vees, mis on rikastatud hapnikuga. Taoline veepuhastusmeetod on väga efektiivne ja annab vähemalt 95% puhastuse hõljuvate osakeste osas ja 97% puhastuse orgaaniliste ühendite osas.

biopuhasti

Meie tootevalikus on kvaliteetsed ja vastupidavad klaasplastist septikud ja mahutid, mida valmistame kerimismeetodil. Selline meetod tagab suurema vastupidavuse füüsiliste kahjustuste eest. Meie valmistatud septikud on CE sertifitseeritud!
Tutvu meie toodetega siin!