Küsi meilt

(+372) 53501696

Meie tootevalikus on kvaliteetsed ja vastupidavad klaasplastist septikud, mida valmistame kerimismeetodil. Selline meetod tagab suurema vastupidavuse füüsiliste kahjustuste eest.

Kui Teil puudub ühendus ühisveevärgiga on siiski oluline, et reovesi ei reostaks loodust – septik on selleks tõhusaim variant. Selle ülesandeks on eraldada ja setitada reovees olev hõljum. Tahked osad settivad mahuti põhja, toimub anaeroobne lagundamisprotsess ja sete hüdrolüüsib osaliselt. Läbides septiku juhitakse heitveed, millest on eraldunud hõljum ja sete, kas imb- või filterväljakule. Seda, kas Teie eramu piirkonnas on lubatud puhastatud reovett immutada, saab täpsustada kohalikust omavalitsusest.

Kui septiku paigaldamine osutub võimatuks, siis on võimalus paigaldada kogumismahuti. Heitvete loomulik imbumine pinnasesse on kõige tavalisem ja üldjuhul ka kõige tõhusam viis heitveest vabanemisel. Sellise meetodi kasutamine sõltub pinnase suutlikkusest heitvett vastu võtta. Heitvete puhastamise lõppetapp leiab aset vahetult imbväljaku killustikukihis ja seda ümbritsevas pinnases. 

2 m³ sobib kliendile, kelle majapidamises elab 2-3 inimest.
3 m³ sobib kliendile, kelle majapidamises elab 3-5 inimest.
4 m³ sobib kliendile, kelle majapidamises elab 5-8 inimest.

Altpoolt leiate kõik standardsed septikud, kuid vajadusel valmistame vastavalt kliendi erisoovidele. Meie valmistatud septikud on CE sertifitseeritud!

Septik 2m³ 129-000_2m3_L2200_lihtsustatud_1(1)
Septik 3m³ 129-100_3m3_L3200_lihtsustatud_1(1)
Septik 4m³ 129-200_4m3_L4200_lihtsustatud_1(2)

Klaasplast septikud

Bioreaktorseadmeid kasutatakse elu- ja olmeruumide reo- ja heitvee puhastamiseks.

Vee puhastamine bioreaktorsüsteemides toimub tänu mitmesuguste mikroorganismide elutegevusele puhastatavas vees, mis on rikastatud hapnikuga. Taoline veepuhastusmeetod on väga efektiivne ja annab vähemalt 95% puhastuse hõljuvate osakeste osas ja 97% puhastuse orgaaniliste ühendite osas.

 

Klaasplast bioreaktor

Steelmani mahutid valmistatakse klaasplastist kerimismeetodil. Põhiliselt kasutatakse mahuteid eramutes, suvilates ja tööstushoonetes. Klaasplastist mahutid on vastupidavad keskkonnamõjutustele ja õige paigalduse korral on garanteeritud ka nende pikk eluiga. Heitveemahuti valimisel on oluline teada tekkiva heitvee hulka. Keskmiselt tekib 9 m³ reovett kvartalis inimese kohta.

Mahuteid on võimalik kasutada ka tuletõrje- või vihmavee hoidmiseks aga ka kemikaalide säilitamiseks. Meie poolt pakutavate klaasplastmahutite suurusteks on 1–75 m³. Valmistavate mahutide läbimõõtudeks on 1200mm, 1600mm, 2100mm või 2500mm. Erilahendusena on meil võimalik toota ka 1000mm ja 1900mm läbimõõduga mahuteid.

Ø1200mmØ1600mmØ2100mmØ2500mm
2m³5m³10m³20m³
3m³6m³12m³25m³
4m³7m³13m³30m³
5m³8m³15m³40m³
6m³9m³18m³50m³
7m³10m³20m³70m³
8m³12m³25m³ 
9m³ 30m³ 
10m³ 

35m³

Meie lägamahutid on mõeldud kasutamiseks põllumajanduses (peamiselt virtsa ja läga veoks). Need mahutid on kerged, vastupidavad ja roostekindlad. Klaasplastist lägamahutite kasutusaeg on palju pikem kui samalaadsetel metallmahutitel, sest happeline virts ei söövita klaasplasti nii nagu metalli. Meie valmistatud lägamahutitele on paigaldatud loksumisvastased vaheseinad, mida tavalistel mahutitel ei ole. Lägamahutid paigaldatakse täispikkadele jalgadele või metallraamile nii, nagu klient soovib.

Lägamahutid on valmistatud klaasplastist ja toote seina paksus sõltuvalt mahuti suurusest on 12–20 mm. Lägamahutid valmistatakse kerimismeetodil, mis tagab mahuti kestale tugeva ja kindla ehituse. Mahutitele on tugevduseks keritud 10 cm laiused tugevdusribad iga 60 cm tagant.

Lägamahuteid on võimalik tellida paljudes eri suurustes.

 

Lägamahutid

Tuletõrjeveemahuteid kasutatakse tulekahju puhuks veevarustussüsteemides suurte veehulkade hoidmiseks.
Meie klientidele on kättesaadavad tuletõrjeveemahutid nii maapealses kui ka maa-aluses teostuses.
Meie tuletõrjeveemahutid vastavad EU standardile prEN 976-1.

 

Tuletõrjevee mahutid

Valmistame pumplaid, mis vastavad kliendi esitatud tehnilistele nõuetele. Pumplad on mõeldud nii reo-, sademe- kui ka drenaaživeele. Toodame nii väikseid pumplaid eramajapidamise tarbeks kui ka suuri pumplaid asulatrassidele. Valmistame pumplaid klaasplastist, mis tagab neile roostekindluse ja vastupidavuse. Pakume terviklahendusi ja tänu sellele saab pumplaid paigaldada kiirelt.

 

Valmistame Teile täpselt sellise tervikliku kaevu nagu vajate koos sisetorustike ja vajalike seadmetega. Toodame kaevusid kerimismeetodil klaasplastist, mis kindlustab neile tugeva ülesehituse ja roostekindluse. Läbimõõtude valik on lai: 1000 mm, 1200 mm, 1600 mm, 1900 mm ja 2500 mm.

  • Veemõõtjakaeve kasutatakse torustikes voolava veehulga mõõtmiseks.
  • Siibrikaeve kasutatakse veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike avamiseks ja sulgemiseks.
  • Õhueralduskaevud on vajalikud õhu eraldamiseks survetorustikest.
  • Kanalisatsioonikaeve kasutatakse reo-, sademevee ja drenaaži isevoolsetes torustikes.

 

Klaasplast kaev

Koostöös tellijaga valmistame ka täpselt selliseid tooteid nagu kliendil tarvis on. Meil on oskused, kogemused ning vahendid leidmaks lahendusi ka kõige keerulisematele väljakutsetele.
Kui Teil on vaja toodet, mida mitte keegi ei valmista, pöördu julgelt meie poole ja teeme ära. 

 

Klaasplast erilahendused